Herendag


In 2018 zijn we gestart met de Open Herendag. De heren van SVO-Tennis, TV Leuth en TV de Hertenkamp zijn hiervoor ook uitgenodig om op deze dag een leuke pot tennis te spelen tegen elkaar.

Waar het in het verleden de bar een kernactiviteit was, ligt nu het accent meer op tennis. Wel blijft de bar “gewoon” meedoen.

We zullen overdag zorgen voor een leuk en sportief programma waarbij het tennis natuurlijk wel een voorname rol heeft. 

Zodra inschrijving mogelijk is zal dit via de nieuwsbrief en de website gecommuniceerd worden.