Maandag 9 maart 2020 hielden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter Geert Jan Berning opende de vergadering rond 20.00 uur en was blij met de hoge opkomst van leden. Enkele vaste agendapunten passeerden de revue, zoals het jaarverslag van het secretariaat en de financiële cijfers. Gelukkig sloot het afgelopen boekjaar weer positief af.
Vervolgens stelde de nieuwe jeugdcommissie (Jasmijn Awater en Daniëlle Castel) zich voor en werd oud-jeugdcommissielid Sandra Kuster bedankt voor haar jarenlange inzet voor de jeugdcommissie. Sandra, nogmaals bedankt!

Na de pauze vertelde Geert Jan over de ontwikkelingen binnen TV PIT en het verloop in de ledenaantallen, waarbij TV PIT het opvallend beter doet dan de landelijke trends. Vooral het sterk stijgende aantal jeugdleden is opvallend te noemen.
Ger van den Berg vertelde vervolgens over hoe Tennisvereniging PIT bezig is met verduurzaming. In 2018 is men daarmee bezig geweest in en om het clubgebouw en in 2019 is men begonnen met het project om de baanverlichting te vervangen door LED-verlichting. Wethouder Annelies Visser was gevraagd om deze officieel te openen. Nadat de wethouder vertelde over het belang van verduurzaming binnen verenigingen en dat ze blij was om te zien dat TV PIT succesvol is in het binden van jeugdleden, schakelde ze de verlichting aan, waarmee deze officieel in gebruik is genomen.

Tot slot werden de jubilarissen nog in het zonnetje gezet. Bart van den Bielerd, Marc Herckenrath en Pieter Mes waren 25 jaar lid. Wil Jeurissen, Elly Bekker, Nellie Oliemeulen, Bernd Hubers, Jeannette Berning, Peter van Deelen, Alwin Peters en Alie van den Broek maar liefst 40 jaar! Zij ontvingen alleen een mooie bos bloemen, een oorkonde en een beeldje als aandenken. Bij het jubileum van Peter van Deelen werd nog apart stil gestaan. Vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij tijdens zijn lidmaatschap heeft uitgevoerd, werd hij benoemd tot erelid en werd het plein voor het clubgebouw naar hem vernoemd.

We mogen terug kijken op een zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering.

Foto’s van de Algemene Ledenvergadering zijn hier te zien.

Bestuur TV PIT