Algemene Ledenvergadering 2021 TV PIT op 7 juni 2021

05 juni 2021


Beste Raymond,

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze tennisvereniging.
Deze zal gehouden worden op maandag 7 juni 2021 om 20.00 uur via ZOOM.
Zoals alles in deze tijd zal ook de ALV anders verlopen dan we gewend zijn.
We willen deze vergadering online houden, waarbij een afvaardiging van het bestuur (dagelijks bestuur, te weten voorzitter, penningmeester en secretaris) in het clubhuis aanwezig zal zijn en deze vergadering zullen leiden.
Mocht je online aanwezig willen zijn, wat we uiteraard zeer op prijs zullen stellen, stuur dan een mail naar [email protected], iedereen die zich aangemeld heeft, ontvangt op de dag van de vergadering een link, waarmee hij/zij kan inloggen via ZOOM. Graag aanmelden, liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 4 juni 2021.

Wat dit jaar een belangrijk punt op de agenda zal zijn, is de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zullen tijdens de ALV voorgelegd worden. In de bijlagen vind je de concepten hiervan. Mocht op 7 juni niet het benodigd aantal stemgerechtigden aanwezig zijn, dan zal een nieuwe vergadering belegd worden voor de stemming over de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zal dan, indien nodig, plaatsvinden op maandag 21 juni. Als je vragen hebt ten aanzien van de statuten of het huishoudelijk reglement, dan vragen we je die uiterlijk 3 juni te mailen naar [email protected].

Tevens is de agenda bijgevoegd, evenals de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020.

Daarnaast zal, zoals ieder jaar, naast het verslag van de secretaris, door onze penningmeester de financiële cijfers over 2020 en 2021 gepresenteerd worden.

Tevens zal de bestuursverkiezing wederom een onderdeel van de agenda zijn.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Geert-Jan Berning (voorzitter) en Robert Kuster (bestuurslid).
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Raymond Heijmink en Christie de Kleijne (bestuursleden).

Hiermee komen er twee vacatures voor een bestuursfunctie.  

Eventuele kandidaten voor de functie als bestuurslid kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij het secretariaat.

Normaliter huldigen we tijdens deze avond onze jubilarissen van 2021. Dit jaar zijn dat Hein en Aafke Everts. Zij zijn 40 jaar lid van onze vereniging. In overleg met hen zal deze huldiging plaatsvinden tijdens het Koek- en Zopietoernooi eind van het jaar, waarbij we hopen dat alles weer redelijk normaal verloopt en we hen onder het genot van een drankje op ons tennispark kunnen feliciteren!

Tot ziens op maandag 7 juni om 20.00 uur via ZOOM.


Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van Tennisvereniging PIT,  

Karin Schouten,
secretaris

Agenda ALV 07 juni 2021.doc Notulen ALV 09 maart 2020.doc PIT Huishoudelijk Reglement 2021 concept.docx PIT Statuten 2021 concept.docx

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen