Gedragsregels op ons park

Reserveren van speeltijd

Nadat je lid bent geworden zul je snel de weg naar de tennisbanen vinden. Om speeltijd te reserveren is het noodzakelijk om je label (met foto) mee te nemen. Met dit label kun je op het afhangbord aan de voorgevel van het clubhuis de tijd reserveren waarop je graag wilt tennissen. Je kunt dan 45 minuten tennissen. Komen er na jou geen andere spelers op de baan, dan mag je opnieuw afhangen. Het is niet toegestaan van de tennisbanen gebruik te maken zonder af te hangen!

Je mag 45 minuten voor aanvang van de gewenste tijd afhangen. Je dient dan wel op het tennispark aanwezig te blijven anders vervalt je recht op spelen. Een tijd is pas afgehangen indien er minimaal twee geldige labels zijn opgehangen. Om teleurstellingen te voorkomen kun je de kalender op deze website controleren of er reeds andere activiteiten staan gepland waarbij de banen bezet zijn en er geen mogelijkheden zijn om recreatief te tennissen tijdens die activiteiten. Tijdens lessen zijn er altijd 2 banen vrij voor recreatief tennis.

Afhangreglement

 1. Voor de tennislessen zullen hoofdzakelijk baan 3 en 4 gebruikt worden. Indien baan 3 en 4 niet bespeelbaar zijn, heeft de tennisleraar het recht baan 1 en 2 te vorderen.
 2. Je kunt alleen afhangen voor de banen die niet voor verenigingsactiviteiten in gebruik zijn.
 3. Je moet afhangen met een geldig label op naam (met pasfoto). Het label is dus strikt persoonlijk. Een tijd is pas geldig afgehangen indien er minimaal 2 labels hangen. Alle spelers op een baan dienen af te hangen
 4. Een introducélabel is à 4,50 euro per dag te verkrijgen bij de secretaris en de ledenadministrateur. Het label is alleen geldig als het samen met een geldig verenigingslabel wordt gebruikt. Je mag op maximaal 1 baan introduceren. D.w.z. dat één lid maximaal 3 introducés mag introduceren.
 5. Je mag maar één speeltijd reserveren en dient op het park aanwezig te blijven. Verlaat men het park dan vervalt de door jou gereserveerde tijd.
 6. Doorhangen is alleen toegestaan wanneer er na jou geen andere leden van de vereniging komen spelen (Dus: eerst spelen. Is de tijd verstreken en heeft niemand anders afgehangen, dan pas mag je doorhangen).
 7. Is het erg druk op de tennisbanen en men zou eventueel erg lang moeten wachten om te kunnen spelen, dan ben je verplicht tot het spelen van een dubbelspel.
 8. Het gebruik van de baanverlichting is gratis. Volg de aangegeven instructies om de verlichting aan te schakelen. Heeft er na jou niemand meer afgehangen, dien je de verlichting ook weer uit te schakelen. Ook bij gebruik van de baanverlichting gelden de afhangtijden van het afhangbord en de bepalingen van het afhangreglement.
 9. Senioren en junioren hebben dezelfde rechten met uitzondering van de onderstaande situaties:
  • na 20.15 uur hebben senioren te allen tijde voorrang op junioren of een combinatie van junior(en) en senior(en).
  • op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 20.15 uur hebben junioren voorrang op senioren. D.w.z. senioren dienen de baan te verlaten als alle banen bezet zijn en er junioren willen tennissen;

Verdraagzaamheid en respect zijn niet te missen eigenschappen voor een goed verloop van het afhangen. Zeker tijdens drukke perioden in het seizoen. Het bestuur is van mening dat wij dit van alle leden mogen verwachten!

Veel speelplezier.

Lichtautomaat

‘s Avonds kan er tot 23.00 uur getennist worden op alle vier banen waarbij het afhangreglement geldt! De lampen worden gratis in werking gesteld door het intoetsen van een persoonlijke activeringscode. Deze heb je ontvangen nadat je je als lid hebt ingeschreven bij TV PIT.

Het kan dat, na het intoetsen van de code, de verlichting niet direct aangaat omdat vrijgave plaatsvindt middels een lichtcensor. Het is dan nog te licht. Zonder verder ingrijpen zal na enige tijd de verlichting alsnog automatisch aangaan.

Eveneens kan het voorkomen dat, kort vóór je aankomst, het licht met de code is uitgemaakt. In dat geval duurt het, na intoetsen van de code, maximaal 12 minuten voordat het licht van de desbetreffende banen automatisch aangaat!

Wij verwachten dat iedereen bij het verlaten van de banen, als er geen leden na je hebben afgehangen, de verlichting deactiveert met de code!

Tijdens geplande activiteiten zijn er minder of geen banen beschikbaar voor recreatief tennis. Houdt hier rekening mee en kijk op de Toernooikalender of er al iets te doen is op het tennispark om teleurstellingen te voorkomen.

Introducé

Wilt u een introducé meenemen? Dat kan! Wanneer je graag iemand (familie, vrienden, kennissen etc.) die geen lid is bij onze vereniging uit wilt nodigen om een keer samen te tennissen, dan is dit mogelijk. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een introducélabel halen bij de ledenadministrateur of het secretariaat. Dit label is dan een hele dag geldig. Natuurlijk gelden wel de normale afhangregels. Naast het label van het lid dient het introducélabel opgehangen te worden. Een introducélabel geldt per baan. Dat wil zeggen dat een lid maximaal drie introducé mag introduceren. Een lid mag per jaar maximaal twee maal gebruik maken van een introducélabel. De kosten van een introducélabel zijn € 4,50.

Kalender
Vrijwilligersfeest
Zaterdag 19 januari (persoonlijke uitnodiging voor vrijwilligers volgt)
Algemene ledenvergadering
Vrijdag 22 februari
Marc Sport Laag Toernooi
Zaterdag 23 maart tot en met zondag 31 maart
Bardiensten

24-mrt-19
Openen: Robert
10.15-11.45 uur: Lodewijk Esser en Frits Lelie
11.45-13.15 uur: Sandra Kuster en Yvonne Janssen
13.15-14.45 uur: Wilbert Bach en Raymond Heijmink
14.45-16.15 uur: Jorrit van Eck
16.15-17.30 uur: Geertjan en Jeanette Berning
Sluiten: ?

25-mrt-19
Openen: Christie
18.15-19.45 uur: Ger van de Berg
19.45-21.00 uur: Robert van der Hoeven
21.00-22.30 uur: Yvonne van de Broek en Geert Ubbink
Sluiten: Geertjan

26-mrt-19
Openen: Tafeldienst
18.15-19.45 uur: Sandra de Kleijne en Eline Driessen
19.45-21.00 uur: Arietta Brouwer en Ingrid Eemers
21.00-22.30 uur: Arie van de Bielerd
Sluiten: Hilaire

27-mrt-19
Openen: Gitte
18.15-19.45 uur: Robert Kuster
19.45-21.00 uur: Mark de Beijer
Sluiten: Gitte

28-mrt-19
Openen en sluiten: Robert
19.30-22.30 uur: Robert Kuster

29-mrt-19
Openen: Christie
18.15-19.45 uur: Peter van Deelen
19.45-21.00 uur: Han Bisselink
21.00-22.30 uur: Adrie Ruiter en Tom Spann
Sluiten: Christie

30-mrt-19
Openen:
11.45-13.15 uur: Antoine Lamers en Wouter van de Velde
13.15-14.45 uur: Claudia Bisselink en Christie de Kleyne
14.45-16.15 uur: Jan Frieling en Petra de Kleijn
16.15-17.45 uur: Christie de Kleyne en Noella Jaeger
Sluiten: ?

Vraag?
Stel hem hier!

Pin It on Pinterest

Share This