Lid worden

Fijn dat je belangstelling hebt voor onze tennisvereniging!

Lidmaatschapsvormen

Onze vereniging kent de volgende lidmaatschappen:

Senior lidmaatschappen

Als nieuw lid betaal je in je eerste jaar de contributie naar rato van het aantal maanden tot het einde van het lopende contributiejaar. Deze berekening is uitsluitend van toepassing op de contributies die vermeld zijn bij de senior- en junior lidmaatschappen en niet bij andere lidmaatschappen.

Na dit eerste jaar ben je gewoon lid, tot het moment van opzeggen.

Senior (18 en ouder): € 164,- (voor student zie hieronder!)

Junior lidmaatschappen

Ook bij TV PIT kunnen wij ons vinden in de slogan “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De jeugdcommissie probeert het de jeugd op en rond de tennisbanen naar hun zin te maken. Er zijn gezelligheidstoernooien binnen de eigen vereniging, maar ook bijvoorbeeld clubkampioenschappen. Zijn beide ouders lid, dan is een lidmaatschap voor een jeugdlid tot 18 jaar geheel gratis!

Ook voor junioren geldt dat je als nieuw lid in je eerste jaar de contributie naar rato van het aantal maanden tot het einde van het lopende contributiejaar betaalt. Deze berekening is uitsluitend van toepassing op de contributies die vermeld zijn bij de senior- en junior lidmaatschappen en niet bij andere lidmaatschappen.

Na dit eerste jaar ben je gewoon lid, tot het moment van opzeggen.
 
Junior-gezin (tot en met 17 jaar en beide ouders lid): € 0,-
Junior-ouder (tot en met 17 jaar en 1 ouder lid): € 15,-
Junior (tot en met 17 jaar): € 74,-
Student (18 tot en met 23 jaar): € 103,-
 
Junioren zijn leden tot en met 17 jaar.
 

Midzomerlidmaatschappen (ideaal voor bijvoorbeeld leden van SC Millingen en ODIO)

Onze Midzomerlidmaatschappen zijn de ideale oplossing om goed de zomer door te komen. Kennen andere sporten vaak een zomerstop en ben jij de actieveling die graag wel blijft bewegen in de zomer, dan is dit lidmaatschap de oplossing voor jou. Het Midzomerlidmaatschap loopt van 1 juni tot en met 31 augustus dus speel je 3 maanden lang tennis voor een laag bedrag. Het lidmaatschap stopt automatisch na deze drie maanden. Het lidmaatschap zal in 1 keer worden geïncasseerd na inschrijving.

Senior (18 jaar en ouder): € 50,-

Junior (tot en met 17 jaar): € 25,-

Winterlidmaatschap

Het is ook mogelijk om winterlid te worden. Een winterlid mag van de banen gebruik maken in de periode van 1 oktober tot 1 maart in het jaar daarop volgend. Op deze laatstgenoemde datum wordt automatisch het winterlidmaatschap beëindigd. Het lidmaatschap zal in 1 keer worden geïncasseerd na inschrijving.

Senior (18 jaar en ouder): € 75,-

Junior (tot en met 17 jaar): € 40,-

Klik op de onderstaande groene button, vul het formulier volledig in en klik uiteindelijk onderaan op "inschrijven". 

Rechts naast het formulier staat nog aanvullende informatie die je eerst moet lezen, voor het formulier in te vullen.

Betaling contributie

De betaling van de contributie kan alleen per automatische incasso. De contributie wordt in 4 termijnen (dit is niet mogelijk in geval van een winterlidmaatschap) automatisch geïncasseerd. De data waarop de automatische incasso plaatsvindt is ongeveer rond 1 april, 1 juni, 1 augustus en 1 oktober. Dit geldt niet voor het Midzomerlidmaatschappen en het winterlidmaatschap. Deze worden namelijk in 1 keer geïncasseerd bij inschrijving. 

Blijft een lid bij betaling van contributie in gebreke of is afschrijving niet mogelijk, dan ontvang je eenmalig een aanmaning. Wordt daarna nog niet voldaan, dan word je uitgesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten. Staat na afloop van een seizoen nog een schuld open, dan dien je deze te voldoen samen met het volledige bedrag aan contributie ineens over het nieuwe jaar.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging dient per mail te gebeuren bij het secretariaat:

Robért Kuster[email protected]

 

Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan kun je terecht bij de ledenadministratie:

Gitte van Otterloo: [email protected]