Bestuur & commissies

 

Bestuur

Dagelijks bestuur
 
Voorzitter
Geert-Jan Berning ([email protected])
 
Penningmeester
Hilaire Janssen ([email protected])
 
Secretariaat / webredactie
Karin Janssen ([email protected])
 
Overige leden
 
Notulist / ondersteuning secretariaat
Christie de Kleijne
 
Ledenadministratie / vrijwilligerscoördinatie
Gitte van Otterloo ([email protected])
 
Voorzitter toernooicommissie / contactpersoon activiteitencommissie / webmaster
Raymond Heijmink ([email protected]
 
Contactpersoon jeugdcommissie / contactpersoon competitie / contactpersoon Open Laagcommissie
Robert Kuster
 
 

Commissies

 

Toernooicommissie
Voorzitter
Raymond Heijmink
 
Leden
Noëlla de Jaeger
Robert Kuster
Sandra de Kleijn
Wilbert Bach
 
 
Activiteitencommissie
Voorzitter
Marion van Raaij
 
Leden
Jolanda Vergeer
Lou Holland
Mark de Beijer 
Petra de Kleijn
 
 
Terreincommissie
Voorzitter
Adrie Ruiter
 
Leden
Geert Ubbink
Ewald Besselink
Bram van der Hoeven
Robert van der Hoeven
Hennie Maas
Ger van den Berg
 
 
Jeugd commissie
Leden
Daniëlle Castel ([email protected])
Jasmijn Awater
 
 
PR commissie
Voorzitter
Vacature
 

 

Overige leiders/beheerders

 

KNLTB competitie
Verenigings Competitieleider (VCL)
Arie van den Bielerd ([email protected])
Robert Kuster
 
 
Hoog-Laag competitie
Competitieleider
Noëlla de Jaeger
 
 
Les coördinatie
Senioren 
Vacature
Junioren
Vacature
 
 
Website
Webredactie
Karin Janssen
 
Webmaster
Raymond Heijmink
 
 
Ledenadministratie
Gitte van Otterloo
 
 
Vrijwilligersbeleid

Gitte van Otterloo


Racketavond

Rietje Driessen
Rene Godding
Trees Gosen


Nieuwe leden begeleiding

Vacature