Padel

Zoals je wellicht al weet vanuit eerdere berichtgevingen zijn we samen met de Stichting Set (SET) en Tennisvereniging PIT (TV PIT) de haalbaarheid van de aanleg van twee padelbanen aan het onderzoeken achter ons clubhuis.

Hiervoor is al veel overleg geweest met diverse instanties, zoals gemeente Berg en Dal, tennisbond KNLTB en met regionale tennisverenigingen in onze gemeente.

De afgelopen tijd hebben we veel vragen gekregen over Padel. Komt er ook Padel bij TV PIT? En wanneer komt Padel bij TV PIT?

Het geluidsonderzoek dat in juni 2023 heeft plaatsfgevonden is positief over de mogelijkheden voor padel.

In overleg met diverse betrokkenen vinden we het erg belangrijk dat we naast onze huidige leden ook de direct aanwonenden informeren over onze plannen.

Voor de aanwonenden is op 25 september 2023 in ons clubhuis samen met de gemeente Berg en Dal een speciale informatieavond gehouden.

Binnen afzienbare tijd willen wij (bestuur TV PIT en SET) de vervolgstappen doornemen.

Onze leden zullen kort hierna een update ontvangen over deze stappen.

Wij gaan ervan uit we hiermee (voorlopig) een update hebben gegeven over Padel in Millingen aan de Rijn en we informeren je binnenkort nader!