Lid worden

Fijn dat je belangstelling hebt voor onze tennisvereniging. Onze vereniging kent de verschillende lidmaatschapsvormen.

JE WILT LID WORDEN, WAT TE DOEN?

1. Kies hieronder het gewenste lidmaatschap

2. Download het formulier wat onder aan de pagina staat (scrol naar beneden) en vul deze in 

3. Download het SEPA incassoformulier

4. Lees het informatieboekje door

5. Lever het inschrijfformulier, je pasfoto en het incassoformulier in bij de ledenadministratie

6. Lees de Privacy Policy goed door, bij aanmelding van een lidmaatschap, ga je automatisch akkoord met de Privacy Policy, tenzij je schriftelijk bezwaar indient bij het secretariaat.

 

  • Senior | 18 t/m 65 jaar: kies een oranje lidmaatschapsvorm
  • Senior | 65 jaar en ouder: kies een groene lidmaatschapsvorm
  • Junior | t/m 17 jaar: kies een blauwe lidmaatschapsvorm
  • Student | 18 t/m 23 jaar: kies een grijze lidmaatschapsvorm

Download hier het SEPA incassoformulier.

Download hier het informatieboekje.

Senior lidmaatschap

18 t/m 64 jaar
€ 150,-

Senior 65+ lidmaatschap

65 jaar en ouder
€ 125,-

Kennismaking voorjaar

senior | 18 jaar en ouder
mei t/m juli

€ 55,-

Kennismaking najaar

senior | 18 jaar en ouder
september t/m december

€ 55,-

Midzomer abo senior

24 jaar en ouder
juni t/m augustus

€ 35,-

Winter lidmaatschap senior

18 jaar en ouder
oktober t/m februari
€ 50,-

Donateur lidmaatschap

18 jaar en ouder
gehele jaar
€ 12,50

Junior lidmaatschap

t/m 17  jaar
€ 74,-

Junior-gezin lidmaatschap

t/m 17 jaar en beide ouders lid
€ 0,-

Kennismaking voorjaar

junior | t/m 17 jaar
mei t/m juli

€ 45,-

Kennismaking najaar

junior | t/m 17 jaar
september t/m december

€ 45,-

Midzomer abo junior

t/m 17 jaar
juni t/m augustus

€ 20,-

Winter lidmaatschap junior

t/m 17 jaar
oktober t/m februari

€ 30,-

Student lidmaatschap

18 t/m 23 jaar
€ 103,-

Midzomer abo student

18 t/m 23 jaar
juni t/m augustus

€ 25,-

Kalender

 

Alle activiteiten zijn op dit moment afgelast vanwege het Coronavirus

Bardiensten

Vraag?
Stel hem hier!

Als nieuw lid betaal je eenmalig inschrijfgeld: € 4,- voor senioren en € 2,- voor junioren.
Senioren zijn leden die op 1 januari voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen 18 jaar of ouder zijn.
Junioren zijn de leden tot en met 17 jaar.

Vul ook het formulier in!

Door het bestellen van bovenstaand lidmaatschap noteren we jou al vast als nieuw lid.

Hiernaast is het altijd noodzakelijk een tweede formulier, getekend en voorzien van pasfoto (niet noodzakelijk bij aanvraag van een winterabonnement) in te leveren bij onze penningmeester of ledenadministratie.

Download het formulier door hier te klikken.

Print het formulier uit, vul het in, onderteken het en lever het in op het op het formulier aangegeven adres.
En vergeet niet de PASFOTO bij te voegen.

Tevens kun je alle informatie over onze vereniging lezen in het informatieboekje dat je hier kunt downloaden.
Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan kun je terecht bij:

Gitte van Otterloo
Schubertstraat 25
Millingen aan de Rijn
Telefoon: (0481) 42 50 81
Email: ledenadministratie@tvpit.nl

Nogmaals bedankt voor je interesse.

Winterlidmaatschap

Het is mogelijk om winterlid te worden. Een winterlid mag van de banen gebruik maken in de periode van 1 oktober tot 1 maart in het jaar daarop volgend. Op deze laatstgenoemde datum wordt automatisch het winterlidmaatschap beëindigd. Besluit je om lid te willen blijven, dan hoeft je geen inschrijfgeld meer te betalen. De contibutie voor het winterlidmaatschap bedraagt (inclusief inschrijfgeld):
• € 50,–  senioren
• € 30,- – junioren

De contributie wordt in 4 termijnen (dit is niet mogelijk in geval van een winterlidmaatschap) automatisch geïncasseerd. De data waarop de automatische incasso plaatsvindt is ongeveer rond 1 april, 1 juni, 1 augustus en 1 oktober.

Blijft een lid bij betaling van contributie in gebreke of is afschrijving niet mogelijk, ontvang je eenmalig een aanmaning. Wordt daarna nog niet voldaan, dan word je uitgesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten. Staat na afloop van een seizoen nog een schuld open dan dien je deze te voldoen samen met het volledige bedrag aan contributie ineens over het nieuwe jaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient volgens de statuten van de vereniging te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat.

Voor aanvullende vragen kun je terecht bij de ledenadministratie:

Gitte van Otterloo
Schubertstraat 25
Millingen aan de Rijn
Telefoon: (0481) 42 50 81
Email: ledenadministratie@tvpit.nl

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient volgens de statuten van de vereniging te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging kan digitaal  gebeuren bij het secretariaat.

Secretariaat:
Karin Schouten, mail naar secretariaat@tvpit.nl